Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Energia en funció de la coordenada de reacció

La construcció mostra la variació de l'energia d'un sistema reaccionant en funció de la coordenada de reacció. En modificar l'estat energètic dels reactius o dels productes s'observa com es modifiquen els valors de l'energia d'activació de les reaccions directa i inversa i de l'entalpia de reacció.
La construcció mostra la variació de l'energia d'un sistema reaccionant en funció de la coordenada de reacció. En modificar l'estat energètic dels reactius o dels productes s'observa com es modifiquen els valors de l'energia d'activació de les reaccions directa i inversa i de l'entalpia de reacció.