wymierne03

Cechy podzielności liczb. Działania na ułamkach zwykłych