Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Parallella linjer - ex 2 sid 123 i Ellips 4 (Schildts)

Exempel 2 sidan 123 i läroboken för lång matematik i gymnasiet, Ellips 4 (Schildts). Här illustrerar jag uppgiften med hjälp av en glidare. Kapitlet handlar om parallella och ortogonala linjer och vinkeln mellan två linjer.