Tsiolkovskin rakettiyhtälö

Olkoon raketin kokonaismassa alussa 100 (M_1). Heitetään raketista "polttoaine"-kappaleita joiden massa on 1 (m) nopeudella, joka on raketin suhteen 5 (v), kunnes raketin massa on 10 (M_200). Jako-osien määrää voi muuttaa liu'ulla. Voit muuttaa käsin solujen B5:B8 arvoja. Tämä sovellus laskee liikemäärän säilymislakia apuna käyttäen raketin loppunopeuden. Lisäksi sovellus laskee loppunopeuden käyttäen Tsiolkovskin rakettiyhtälöä.
Mallissa uusi nopeus lasketaan kaavalla v_n+1 = v_n + v*m/M_n. Pohdi miten tässä mallissa käytetty differentiaaliyhtälö dv = v dM / M on johdettu. Miten siitä saadaan Tsiolkovskin yhtälö loppunopeus = v ln( massa alussa / massa lopussa), missä v on polttoaineen kaasun nopeus raketin suhteen?