Realni brojevi 1.1.

Tema:
Brojevi

1.

Provjerite svoj odgovor ovdje

2.

U računu primijenili smo

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.

Ako je zbroj dvaju brojeva različitih od nule jednak nula, ti brojevi su

Provjerite svoj odgovor ovdje

4.

Za svaki cijeli broj n broj 2n + 5 je

Provjerite svoj odgovor ovdje

5.

Ako je zbroj tri uzastopna cijela broja jednak 333, najmanji od njih je

Provjerite svoj odgovor ovdje

6.

Ivanu je n godina. Josip je 5 godina mlađi od njega, a 3 je godine stariji od Luke. Sva trojica imaju ukupno

Provjerite svoj odgovor ovdje

7.

Ako cijeli broj n pri dijeljenju sa 7 daje količnik 7 i ostatak 3, onda je

Provjerite svoj odgovor ovdje

8.

Samo je jedan od navedenih brojeva djeljiv s 8. Koji?

Provjerite svoj odgovor ovdje

9.

Ako je , onda je jednako

Provjerite svoj odgovor ovdje

10.

Ako je te , onda je

Provjerite svoj odgovor ovdje

11.

Jednakost ispunjena je za

Provjerite svoj odgovor ovdje

12.

Na 555. mjestu iza decimalne točke u decimalnom zapisu broja nalazi se znamenka

Provjerite svoj odgovor ovdje

13.

Ako je , onda je jednako

Provjerite svoj odgovor ovdje

14.

Ako su veličine kutova u trokutu u omjeru 3 : 4 : 5, najveći je kut trokuta jednak

Provjerite svoj odgovor ovdje

15.

Aritmetička sredina dvaju brojeva a i b jednaka je 8. Ako je a = 7 , onda je

Provjerite svoj odgovor ovdje

16.

Cijena džepnog računala snižena je s 40 na 34 kune. Izraženo u postocima to je smanjenje za

Provjerite svoj odgovor ovdje