Geometrijski dokaz Pitagorina poučka

1. Klikni na klizač pomiči i drži stisnutu strelicu za desno na tipkovnici. Promatraj promjene ne slici. 2. Kad klizač bude imao vrijednost 5 lijevom strelicom vratite konstrukciju na početak. 3. Mišom možeš micati točke A i B i tako mijenjati veličinu trokuta. 4. Uvjeri se da sadržaj najvećeg kvadrata, uvijek stane u dva manja kvadrata.