Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Räta linjens ekvation

y=k*x+m är räta linjens ekvation. För att få en känsla för hur k-värdet och m-värdet i ekvationen påverkar grafens utseende kan du här ändra värdena på k och m. Experimentera själv med olika k och m-värden!