Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

areal af rektangel og trekant med samme grundlinje og højde

træk i punktet højde1 og se hvad der sker med arealet af den blå trekant. Hvorfor/hvorfor ikke sker der noget med arealet? Hvad sker der med længden på siderne af trekanten