Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Primjer: Numeričko integriranje.

Zadana je funkcija: f(x) = a^2 - x^2 +b/100, i točke A = (-a, 1), B = (a, 2), gdje su a prva znamenka u broju indeksa, odnosno vrijednost klizača u, i b druge dvije znamenke, odnosno vrijednost klizača v (npr. za broj indeksa 314/D je a=3, b=14). - Skicirajte površinu ravninskog lika ispod grafa ove funkcije a nad pravcem koji prolazi točkama A i B; - Integriranjem odredite ovu površinu, uz zaokruživanje granica integrala na četiri (4) decimale; - Primjenom trapezne formule odredite približnu vrijednost ove površine, uz podjelu segmenta na pet (5) jednakih dijelova;