SR2 - Dièdric - Perpendicularitat

Tema:
Plans
Per traçar una recta perpendicular a una recta donada, sempre s'ha d'utilitzar la projecció en Verdadera Magnitud (V.M.) d'aquesta i traçar-hi un segment perpendicular, l'altre projecció pot ser qualsevol. Tot seguit us deixo un exemple de recta perpendicular a una recta donada:
  • Recta horitzontal.
  • Recta frontal.
  • Recta obliqua (fer un canvi de pla per tenir una projecció en V.M.).
TRAÇAR RECTA PERPENDICULAR A UNA RECTA HORITZONTAL DONADA La perpendicular a una recta horitzontal donada sempre té la projecció horitzontal perpendicular a aquesta, la projecció vertical pot ser qualsevol. Ho podeu comprovar prement sobre la tecla "Play" i veureu com la mateixa recta segueix sent perpendicular tingui la projecció vertical que tingui. (Pots utilitzar la resta de comandaments i moure els punts B,C i E en l'espai tridimensional).
TRAÇAR RECTA PERPENDICULAR A UNA RECTA FRONTAL DONADA La perpendicular a una recta frontal donada sempre té la projecció vertical perpendicular a aquesta, la projecció horitzontal pot ser qualsevol. Ho podeu comprovar prement sobre la tecla "Play" i veureu com la mateixa recta segueix sent perpendicular tingui la projecció horitzontalque tingui. (Pots utilitzar la resta de comandaments i moure els punts B,C i E en l'espai tridimensional).
TRAÇAR RECTA PERPENDICULAR A UN PUNT CONTINGUT EN UN PLA OBLIC Una recta perpendicular a un pla és una recta que és a la vegada perpendicular a dues rectes contingudes en el pla. Una recta horitzontal i una vertical. (Pots utilitzar la resta de comandaments i moure els punts A, B, C, D i p en l'espai tridimensional). També pots realitzar un canvi de pla vertical, en la direcció de la RH. Mitjançant les botons vermells, pots modificar el punt de vista de l'espai tridimensional.

Recta perpendicular a un pla - De Geometria descriptiva.