Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

y=ax+b met a en b variabel

We onderzoeken de lijnen y=ax+b Met behulp van de schuifbolletjes ( linksboven) kun je de waarden van a en b wijzigen. a) Onderzoek wat er precies gebeurt als je a verandert, en als je b verandert. b) Probeer de schuifbolletjes zo te verplaatsen dat de lijn door (1.0) gaat en door (7,3) en bedenk zelf de formule.