Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Integral Definida i Indefinida

Observa el gràfic de la funció i la diferència entre la suma superior i la suma inferior en funció del nombre de parts en les que dividim l'interval

Observa què passa quan el nombre de parts en les que dividim l'interval es va fent gran. El resultat de la suma de les àrees dels rectangles s'aproxima al resultat de la integral definida?