Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(3060) Sancho Panza point

Sancho Panza point

P, the Sancho Panza point is the second of the three Spanish Points. The other two Spanish Points are the don Quichote Point X(3567) and the Miguel de Cervantes Point X(143). The Sancho Panza point can be found as the intersection of the lines X(2)X(51) and X(4)X(52). In these
  • X(2) is the centroid of triangle ABC
  • X(4) is the orthocenter
  • X(51) is the centroid of the orthic triangle
  • X(52) is the orthocenter of the orthic triangle

punt van Sancho Panza

P, het punt van Sancho Panza is het tweede van de drie Spaanse punten. De andere twee zijn het punt van don Quichote X(3567) en het punt van Miguel de Cervantes X(143). Het punt van Sancho Panza vind je als het scnijpunt van de rechten X(2)X(51) en X(4)X(52). In deze is
  • X(2) is het zwaartepunt van driehoek ABC
  • X(4) is het hoogtepunt
  • X(51) is het zwaartepunt van de hoogtedriehoek
  • X(52) is het hoogtepunt van de hoogtedriehoek