Representació de racionals sobre la recta numèrica

Representa de manera exacta sobre la recta el número racional [math]2,3\widehat{27}[/math] Recorda que abans d'enviar el resultat has de posar el nom del punt trobat dins la caixa de text.