Suma de daus diferents, equiprobables de numeració variada.

Modelització de la suma de la puntuació obtinguda en el llançament de daus diferents i amb cares que poden numerar-se de forma no consecutiva i amb repeticions Per a expressar les cares d’un dau s’utilitzen xifres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a=10 b=11 c=12 d=13 e=14 f=15 g=16 h=17 i=18 j=19 k=20. Els daus s’ha de separar amb comes. Exemple de 3 daus de sis cares numerats de l’1 al 6 123456,123456,123456 Exemple de 3 daus tetraèdrics amb numeració variada 1123,2234,4568