Gebroken Functies

Hyperbool Verschuif de parameters a,b en c en kijk wat er met de grafiek gebeurt.