Ε.Ο.Κ. με όχημα και διαγράμματα

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα όχημα που εκτελεί μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και τα διαγράμματα θέσης - χρόνου και ταχύτητας - χρόνου.

Σύνθεση 5 συγγραμικών δυνάμεων

Το πρόγραμμα εμφανίζει 5 συγγραμμικές δυνάμεις και εμφανίζει/υπολογίζει τη συνισταμένη τους.

Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο.

Η προσομοίωση εμφανίζει ένα σώμα που ολισθαίνει σε ένα κεκλιμένο επίπεδο το οποίο έχει μεταβλητή κλίση και μεταβλητό συντελεστή τριβής ολίσθησης. Το πρόγραμμα υπολογίζει την απόσταση που διανύει το κινητό και την ταχύτητά του σε ορισμένο χρόνο.

Information