Mérési adatok közelítése a Freshmen konzultációk keretében -2

Az ábrákon szereplő gN (N=5,9,15,23,35) a mérnöki feladatokból származó méréssor közelítése N-ed fokú polinom illesztéssel, a GeoGebra GörbeIllesztésPolinom parancsát használva. A fokozatos, egyre magasabb fokszámú polinomokkal történő közelítés során azt tapasztaltuk, hogy a bizonyos fokszám fölött (N=9) a mérési adatok vége felé már nagy eltérések jellenk meg, nyilván a magasabb fokú polinom tulajdonságai miatt. Következtetésképpen megfogalmaztuk, hogy bizonyos fokszám fölött a polinommal közelítés nem a megfelelő eszköz, így a további vizsgálatokban lineáris, 2. fokú, illetve 3. fokú szakaszonként értelmezett un. spline-függvényeket használtunk.