Voronoi kegels (1)

Onderwerp:
Kegel
Een Voronoi diagram is een verdeling van een vlak in regio's rondom genererende punten zodat elke regio de punten bevat die het dichtst bij het genererend punt ligt. Ruimtelijk kunnen deze regio's dan ook worden voorgesteld als grondvlakken van kegels, met de generende punten als toppen. Versleep je de toppen of vergroot je de kegels, dan gaan hun grondvlakken elkaar snijden. Rechten door deze snijpunten bakenen de meest nabije gebieden af. In bovenzicht vallen ze samen met de middelloodlijnen van de toppen van de kegels en vormen ze het Voronoi diagram. Het punt dat even ver van de drie toppen ligt, is het snijpunt van de middelloodlijnen van de zijden van de driehoek door de drie toppen.