Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Kompleksna ravnina i modul kompleksnog broja

Uočite oznake na koordinatnim osima. Kompleksnom broju pridružujemo točku s koordinatama . Pomičite crvenu točku po koordinatnom sustavu. Pogledajte pitanja ispod apleta.