Strandbeest

De uitvinder

Theo Jansen is een Nederlandse ingenieur, uitvinder, kunstenaar. In 1990 creëerde hij het 'strandbeest': een gevaarte van plastic buizen en zeildoek dat zelfstandig op een strand lijkt te stappen. Theo Janssen stelt zijn creaties wereldwijd ten toon en geeft performances met zijn modellen. Op zijn website http://www.strandbeest.com/ vind je naast meer informatie over zijn strandbeesten een planning van deze performances. Je kunt er zelfs mini-versies bestellen.

omzetten van beweging

De kracht van de wind wordt omgezet in ronddraaiende bewegingen die zo met elkaar verbonden zijn dat ze lijken op stappen. Het omzetten van een beweging is niet nieuw. Het wordt b.v. in elke auto toegepast. In cilinders bewegen zuigers op en neer. Deze op- en neergaande beweging wordt omgezet in een draaiende beweging die de wielen aandrijven. Ook windmolens zijn een gekende toepassing van een beweging die wordt omgezet in een andere beweging.
Het punt P gaat op en neer binnen een rechthoek.  Het punt Q kan enkel bewegen op een cirkel. Beide punten zijn verbonden door een staaf met vaste lengte. Wanneer P op en neer gaat bewegen, kan Q maar een kant op en begint rond te draaien.

Strandbeest in GeoGebra

In het volgende applet is het strandbeest nagebootst. In het algebravenster kan je zien dat de stappende beweging het resultaat is van de draaiende beweging van punten op cirkels, waarvan de middelpunten op hun beurt afhankelijk zijn van andere draaiende punten.

En nu is het aan jou!

Bewegingen die afhankelijk zijn van andere bewegingen... Je kunt er vele kanten mee op, van heel functionele toepassingen tot nutteloze maar verrassende creaties. Laat je eigen fantasie los en maak zelf een GeoGebra bestand waarin samengestelde bewegingen een rol spelen.