Introduktion til differentialregning

Opgave 6 a) Skriv, hvad der burde stå inden i funktionsforskriften i stedet for spørgsmålstegnene på tegningen. b) Flyt x0 og x0+h ved at trække i punkterne, der ligger på x-aksen, og observer hvad der sker. c) Find hældningen af grafen for f(x) i punktet (x0,f(x0)), hvor x0 er 5.