Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Arealfunktion. Intro: Eksperimentér med arealtilvækst

Denne konstruktion kan understøtte forståelsen for sammenhængen mellem en funktion, , og arealet, , under grafen for : For at blive dirigeret fornuftigt frem, bør man hente dette arbejdsark: https://www.eg-gym.dk/Fagene/Matematik/MK/ArealfunktionersDifferentialkvotient.pdf (og følge det skridt for skridt)