130. מעגל: שני מיתרים במעגל הנחת...

Author:
Igal.Sapir
130. מעגל: שני מיתרים במעגל הנחתכים בתוך המעגל מחלקים זה את זה כך שמכפלת קטעי מיתר אחד שווה למכפלת קטעי המיתר השני

ניסוח המשפט במילים

130. מעגל: שני מיתרים במעגל הנחתכים בתוך המעגל מחלקים זה את זה כך שמכפלת קטעי מיתר אחד שווה למכפלת קטעי המיתר השני

שרטוט וכתיב מתמטי

שרטוט וכתיב מתמטי

יישומון דינאמי