Vaihekulma

Vektorin [color=#0000ff]vaihekulma[/color] on positiivisen [i]x[/i]-akselin ja vektorin väliin jäävä suunnattu kulma. Vaihekulma (suunta) saadaan helposti tangentin avulla [br][br]   [math]\LARGE \tan\left(\theta\right)=\frac{a_y}{a_x}\Longleftrightarrow\theta=\tan^{-1}\left(\frac{a_y}{a_x}\right)[/math][br][br]Koska arctan (tan[sup]-1[/sup]) on määritelty ainoastaan välille [-π, π], varsinaisen vaihekulman määrittämiseksi kannattaa hyödyntää vektorin graafista esitystä. [br] 
Vektorin [math]\Large \vec a[/math] vaihekulma saadaan suoraan tangentin käänteisfunktion avulla, koska molemmat kertoimet ovat positiivisia eli  [br][br]   [math]\Large \tan(\alpha)=\frac{2}{4}\;\;\Rightarrow\;\;\alpha=\arctan(\frac{2}{4})=26.6\degree[/math][br][br]Vastaavasti vektorin [math]\Large \vec b[/math] vaihekulman määrittämiseksi meidän on hyödynnettävä tietoa, että siirtymä [i]x[/i]-akselin suuntaisesti on negatiiviseen suuntaan mutta [i]y[/i]-akselin suuntaisesti positiiviseen suuntaan. Jos vektorin alkupiste on origossa, niin loppupiste on 2. neljänneksessä. Näitä kulmia tangentin käänteisfunktio ei anna suoraan. [br][br]  [math]\Large \tan(\beta_1)=\frac{1}{-3}\;\;\Rightarrow\;\;\ \beta_1=\arctan(-\frac{1}{3})=-18.4\degree[/math][br]  [br]Laskimesta saatu negatiivinen kulma viittaa 4. neljännekseen mutta graafinen esitys paljastaa meille totuuden eli vektori on 2. neljänneksessä. Todellisuudessa vaihekulma on  siis[br]  [br]  [math]\Large \beta=\beta_1+180\degree=161.6\degree[/math].[br]

Information: Vaihekulma