Κανονικά πολύγωνα-σχέση μεταξύ εσωτερικής, εξωτερικής και κεντρικής γωνίας

Investigate the interior and exterior angles in a range of regular polygons.
Record the interior and exterior angles in each different regular polygon. What is the relationship between the number of sides and each of the two angles?

Σχέση εξωτερικής και κεντρικής γωνίας κανονικού πολυγώνου

Ποια σχέση συνδέει την κεντρική με την εξωτερική γωνία κανονικού πολυγώνου; (Σύρε τον δρομέα σε διαφορετικές θέσεις και πειραματίσου.)

Σχέση κεντρικής και εσωτερικής γωνίας κανονικού πολυγώνου

Ποια σχέση συνδέει την κεντρική γωνία με την εσωτερική γωνία κανονικού πολυγώνου; (Προσπάθησε να την αποδείξεις, εργαζόμενος/η στα ισοσκελή τρίγωνα που δημιουργούνται φέροντας τις ακτίνες.)