Nabídka práce 2

Tento graf vám ozřejmí spotřebitelovu volbu mezi volným časem a spotřebou a odvození odpovídající křivky nabídky práce. (Preference mezi volným časem a spotřebou odpovídají užitkové funkci U = a*sqrt(volný čas)+ (1-a)*sqrt(spotřeba), kde a=0.9.)
Použití: Tahátkem v levém grafu můžete měnit hodinovou mzdovou sazbu. Pomocí zaškrtávacích políček si můžete zobrazit síť indiferenčních křivek a rozklad na důchodový a substituční efekt. Co zkusit: Měňte mzdovou sazbu a sledujte, jak se mění nabízené množství práce. Prozkoumejte, jak to souvisí s důchodovým a substitučním efektem a s tvarem křivky nabídky práce. Spočítejte, jaká je mzdová sazba na původní modré rozpočtové linii v rozkladu na důchodový a substituční efekt. Opověď si ověřte tak, že nastavíte mzdovou sazbu tak, aby nová červená a stará modrá rozpočtová linie splynuly.