Funktion integraali ylä- ja alasumman erotuksena

Tekijä:
GGOPET
Tarkastellaan funktion ala- ja yläsummaa, sekä niiden yhteyttä funktion määrättyyn integraaliin annetulla tarkasteluvälillä. Yläsumman ja alasumman lisäksi näet niiden erotuksen. Voit tihentää tarkastelualueen jakoväliä ja selvittää sen vaikutuksen erotukseen.
Voit muuttaa funktion yhtälön sekä tarkasteluvälin ala- ja ylärajan haluamiksesi. Kokeile muuttaa jakovälin tiheyttä liu'un avulla. Mitä ylä- ja alasummien erotukselle tapahtuu, kun jakoväliä tihennetään? Mitä hyötyä siitä siis on? Mitä integraalin arvolle tapahtuu, jos laajennat tarkasteluväliä? Mitä funktion integraali kertoo?