f=ax^2

f=ax^2 parabolünün a' ya göre alttoplam üsttoplam değişimini hep birlikte inceleyelim

a>0 olduğunda alttoplam üsttoplam değerleri artıyor ve tanımlılar a<0 olduğunda alttoplam üsttoplam tanımsız