Ukázka nové verze GeoGebraBook

Text
Novou možností je vkládání libovolného textu. Je zde implementován i LaTex, takže máme možnost zapisování matematických vzorců a výrazů.
Matemický text
[math]\frac{a}{b}[math],\sqrt[3]{a},\binom{2 3}{1 2},\int xdx[/math][br][/math]
GeoGebra Aplet
Další možností je vložení libovolného GeoGebra apletu umístěného na GeoGebraTube
Střed souměrnosti
Video
Lze také vkládat videa umístěná na YouTube
Video z GeoGebraChannel na YouTube
Obrázek
Můžeme také vložit libovolný obrázek

Information: Ukázka nové verze GeoGebraBook