Stelling van Pythagoras (vierkanten op de zijden)

Bekijk de opdracht onder het Geogebra-bestand

 = 90°
 • Klik de aanvinkvakjes aan bij "oppervlakte 1", "oppervlakte 2" en "oppervlakte 3".
 • Er wordt op elke zijde van de driehoek een vierkant getekend.
 • De oppervlakte van elk vierkant wordt gegeven.
 • Klik het aanvinkvakje aan bij "som".
 • Vergelijk de oppervlakte van het vierkant op de langste zijde met de som van de oppervlaktes van de vierkanten op de twee kortere zijden.
 • Wat stel je vast?
 • Verander de afmetingen van de driehoek door punt A, B of C te verschuiven. Â is nog steeds 90°.
 • Wat stel je vast?
 < 90°
 • Schuif de schuifknop naar links zodat  < 90°.
 • Vergelijk de oppervlakte van het vierkant op de langste zijde met de som van de oppervlaktes van de vierkanten op de twee kortere zijden.
 • Wat stel je vast?
 • Verander de afmetingen van de driehoek door punt A, B of C te verschuiven.
 • Zorg ervoor dat zijde a nog steeds de langste zijde is.
 • Â is nog steeds kleiner dan 90°.
 • Wat stel je vast?
 > 90°
 • Schuif de schuifknop naar rechts zodat  > 90°.
 • Vergelijk de oppervlakte van het vierkant op de langste zijde met de som van de oppervlaktes van de vierkanten op de twee kortere zijden.
 • Wat stel je vast?
 • Verander de afmetingen van de driehoek door punt A, B of C te verschuiven.
 • Zorg ervoor dat zijde a nog steeds de langste zijde is.
 • Â is nog steeds groter dan 90°.
 • Wat stel je vast?