Bisektrissatsen

Följ instruktionerna och sammanfatta dina slutsatser om bisektrissatsen.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB