Populatie en representatieve steekproef.

Er is een dataset met 140 proefwerkcijfers. Het zijn cijfers van de afgelopen jaren van mijn leerlingen over het hoofdstuk Statistiek! Uit die dataset kun je een steekproef nemen met een steekproeflengte die je zelf mag aanpassen. Wanneer vindt je de gegevens uit de steekproef voldoende op de gegevens uit de populatie lijken? Wordt de steekproef representatiever bij toename van de steekproeflengte? Onderzoek het hier.
Cijfers uit de dataset zijn echt gehaald voor het proefwerk. Dus geen verzonnen data!