Триъгълник1

Симетралите на две от страните на триъгълник се пресичат в точка от третата му страна. Докажете, че триъгълникът е правоъгълен.

Доказателство:

редици

Определете големината на ъглите

Information