Delta nova p. 23 nr. 12

Bij het opstijgen beweegt een vliegtuig met een constante snelheid op een rechte lijn. Op een bepaald ogenblik bevindt het vliegtuig zich in het punt A(-1,2,4). 30seconden later bevindt het zich in B(-2,4,5). Alle coördinaten zijn in km gegeven. Bepaal de coördinaat waar het vliegtuig zich bevindt: 30 seconden nadat het zich in B bevond. 60 seconden nadat het zich in B bevond. Een ander vliegtuig stijgt op vanaf de oorsprong met dezelfde snelheid en volgens dezelfde richting en zin als het vorige vliegtuig. Wat is de coördinaat van de positie van dit vliegtuig 30 seconden na het opstijgen?
Bron: Delta 5/6 leerboek 6/8 lesuren ruimtemeetkunde p. 37 nr. 3 Delta Nova 5/6 leerboek 6/8 lesuren ruimtemeetkunde p. 23 nr. 12