Parabol Oluşturma (Geometrik Yer)

d doğrusu üzerindeki D noktasının yeri değişirken oluşan P noktalarının yerlerini gözlemleyiniz.[br][list][/list]
Düzlemde sabit bir noktaya ve bu noktadan geçmeyen sabit bir doğruya uzaklıkları eşit olan noktaların oluşturduğu noktalar kümesine ( noktaların geometrik yerine) parabol denir.[br] [br]Burada sabit noktaya (F) parabolün odağı, sabit doğruya (d) ise parabolün doğrultmanı denir.[br]Parabole ait noktalardan doğrultmana en yakın noktaya parabolün köşesi (veya tepesi) denir.[br][br]Parabolün odağından geçen ve doğrultmana dik olan doğru parabolün eksenidir [br]Her konik eksenine göre simetriktir.[br][br]Sabit bir B noktası için oluşturacağınız parabolün tepe noktasını gösteriniz.[br][br]Tim Brzezinski ,Parabola Locus Construction çalışmasından çevrilmiştir.

Information: Parabol Oluşturma (Geometrik Yer)