GeoGebra CAS

CAS

CAS betekent voluit Computer Algebra Systeem en maakt symbolisch rekenen mogelijk. Met CAS kan je dus ook met letters rekenen en parameters meenemen in berekeningen.

filmpjes

Els Coussement maakte enkele filmpjes over GeoGebra en CAS: filmpje 1: Waar vind ik CAS en wat kan ik er mee doen? filmpje 2: CAS in stelsels en functies filmpje 3: Zelf op zoek naar commando's

CAS in GeoGebra Klassiek en Suite

Je kunt in GeoGebra met CAS werken binnen GeoGebra Klassiek, als aparte app of binnen GeoGebra Suite. In Suite:
  • Bij het openen van GeoGebra Suite kan je bovenaan de optie CAS selecteren (afbeelding links).
  • Werk je reeds in Suite, dan kan je via de menuknop de optie Schakel rekenmachine selecteren en in het dialoogvenster kiezen voor CAS (afbeelding rechts).
[u]links[/u]: CAS selecteren bij het openen van Suite      [u]rechts[/u]: schakelen rekenmachine in Menu
links: CAS selecteren bij het openen van Suite rechts: schakelen rekenmachine in Menu
Opvallend voor wie reeds met CAS werkte in GeoGebra 5 is, dat in beide laatste opties geen knoppenbalk voorzien is. Je werkt dus enkel met commando's. De reden hiervoor is dat de knoppen slechts een beperkt deel van de beschikbare commando's dekten en CAS meer mogelijke opties heeft. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Via automatische suggestie na het typen van drie letters en het virtueel toetsenbord krijg je gemakkelijk een overzicht van alle mogelijke commando's en syntaxen.

Wat CAS-commando's wel kunnen en rekenen in het algebravenster niet - enkele voorbeelden:

  • In CAS krijg je een vereenvoudigde wortelvorm als uitkomst voor . Doe je dezelfde berekening in het algebravenster, dan krijg je 1.73
  • De CAS-knop ontbinden in GG5 ontbindt a² - 5 niet als een verschil van twee kwadraten. Met het commando OntbindenIrrationaal lukt het wel: OntbindenIrrationaal(a² - 5) =
  • Met het commando COplossen vind je ook de complexe wortels van vergelijkingen. COplossen(x² + 5) geeft als oplossingen en