pizzastelling

Onderwerp:
Cirkel, Meetkunde
Snij je onder hoeken van 45° door het groene punt de pizza in 8 stukken, dan is de som van de lichtere stukken gelijk aan de som van de donkere stukken. Versleep nu het groene punt doorheen het blauwe partje. Volgens de pizzastelling blijven deze sommen gelijk. We illustreren dit in het applet door stap voor stap congruente partjes te tekenen in de lichtere en de donkere delen. De partjes in de lichtere delen kleuren we geel, die in de donkere delen rood.
Meer over de pizzastelling vind je op Wikipedia. Een Nederlandstalig bewijs van de stelling vind je op davdata. Een Engelstalig bewijs vind je op mathafou. Op pizza theorem kan je het middelpunt van de snijlijnen vrij over heel de pizza verslepen.