Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Derivacija složene funkcije

Dane su funkcije i i njihova kompozicija . Kako odrediti derivaciju složene funkcije? Možemo li odrediti derivaciju složene funkcije iz derivacija pojedinačnih funkcija?

Izvod formule

Uvedimo zamjenu . Tada je , a zbog neprekidnosti funkcije vrijedi kad . Složenu funkciju možemo pisati i ovako: , . Onda je: . Pravilo o ulančanom deriviranju: , .