Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(476) Tixier point

Tixier point

P, the Tixier point, is the reflexion of the focus of the Kiepert parabola about the Euler line. X(476) is on the circumcenter of triangle ABC. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

punt van Tixier

P, het punt van Tixier, is het spiegelbeeld van het brandpunt van de parabool van Kiepert t.o.v. de rechte van Euler. DIt driehoekscentrum ligt op de omgeschreven cirkel van driehoek ABC. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.