สำรวจความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด

แนวทางการดำเนินกิจกรรม "ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด"