Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Schets

Havo opdrachten voor 3 Mavo

Om de overstap na 4 Mavo naar 4 Havo te vergemakkelijken, krijgen de leerlingen in 3 Mavo al extra opgaven. Door dit regelmatig aan te bieden, vergroten we de (meest algebraïsche) vaardigheden van de leerlingen.

rekenen met letters

basis rekenvaardigheden voor het rekenen met letters