עקומות בגיאומטריה אנליטית

הכרות עם משפחת העקומות a x² + b y² + c x y + d x + e y + k = 0. עם שינוי הפרמטרים ניתן לחקור את הדומה והשונה בין העקומות ואת הטיפוסים השונים כגון: ישרים, פרבולות, מעגלים, אליפסה, היפרבולה.