Ak Saray toren 1 - ks

Op de cilindervormige toren staat een patroon met een eenheidsfiguur opgebouwd uit twee overlappende vierkanten die beurtelings 90° geroteerd is. Door de eenheidsfiguren te omlijnen door een dikke, open omlijning worden 4 figuren telkens gegroepeerd rond een klein vierkant. De tekst in de figuur is Mubarak Baad (wees gezegend).
Image