Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

wykres_fkwadratowejk

Poniższy widget dotyczy wykresu funkcji kwadratowej. Przesuwaj suwakami, aby zmienić współczynniki , ,  we wzorze. Poniższy widget pokazuje jaki wpływ na kształt i umiejscowienie paraboli mają współczynniki we wzorze ogólnym funkcji kwadratowej. Możemy też zaobserwować jak zmieniają się współrzędne wierzchołkamiejsca zerowe i znak delty. Całą teorię oraz przykłady opisaliśmy tutaj: wykres funkcji kwadratowej.