Càlcul aproximat de l'àrea sota la gràfica d'una funció.

Autor:
Bernat
Podem aproximar-nos a l'àrea sota la gràfica d'una funció de diferents maneres, fent servir rectangles o trapezis i augmentant-los per tal de millorar la precisió de la mesura.
Podeu accedir als diferents mètodes amb les caselles de verificació i modificar el nombre d'intervals amb el punt lliscant corresponent. També es pot veure l'àrea calculada a partir de la integral entre els dos punts A i B que podeu moure.