Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Poisson Banaketa

Ariketa

Lantegi batean, egun berean sortutako akatsdun produktuen batezbesteko balioa 24 da. Kalkulatu egun jakin batean hurrengoak gertatzeko probabilitateak...
  • 16 akatsdun produktu daude, zehazki.
  • 19 akatsdun produktu baino gutxiago daude.
  • 36 akatsdun produktu daude gutxienez.
  • 20 eta 30 akatsdun produktu artean daude.

Saiatu zu zeu...

Jarraibideak

1.Aukeratu Poisson Banaketa menu bertikalean. Oharra: P(X  k) probabilitate-taula automatikoki sortuko da.
2.Egokitu 24 balioa parametroari, hau baita eguneko sortutako akatsdun produktuen batezbesteko balioa.
3. Erabili taula P(X = 16) probabilitatea aurkitzeko.
4.Toolbar ImageKalkulatu P(X  18) probabilitatea Ezkerraldetik botoia erabiliz. Oharra: '19 baino gutxiago' edo '18 akatsdun produktu edo gutxiago' gauza bera dira.
5.Toolbar Image Kalkulatu P(36  X) probabilitatea Eskuinaldetik botoia erabiliz. Oharra: 36 akatsdun produktu edo gehiago lortzeko probabilitateen batura aurkitu behar duzu.
6. Toolbar Image Kalkulatu P(20  X  30) probabilitatea Bi aldeetatik botoia erabiliz.