Derivaatan määritelmä

Tutki funktion [math]f(x)=x^2-2x[/math] derivaattaa. Pääset animaatiossa eteenpäin painamalla >> Funktion derivaattaa selvitettäessä muodostetaan erotusosamäärän lauseke. Se kuvaa funktion arvojen keskimääräistä muutosnopeutta. Raja-arvona saadaan funktion derivaatta, eli sen arvojen hetkellinen muutosnopeus.

[b]Tehtävä 1.[/b] Laske funktion [math]f(x)=x^2-2x[/math] derivaatta kohdassa [math]a=1[/math] muodostamalla erotusosamäärä ja selvittämällä sen raja-arvo. Tarkista vastauksesi GeoGebra-animaation avulla. [b]Tehtävä 2.[/b] Laske funktion [math]f(x)=x^2-2x[/math] derivaatta kohdassa [math]a=0[/math] muodostamalla erotusosamäärä ja selvittämällä sen raja-arvo. Tarkista vastauksesi GeoGebra-animaation avulla.