zadanie 3

Tworzenie wykresu funkcji: f(x)=x^3+2x^2-10x-10

badanie funkcji ...