Обим правоугаоника

Шта је обим правоугаоника?

Обим правоугаоника јесте збир дужина свих његових страница. Ознака за обим је слово О.

Подсетимо се: Правоугаоник АBCD са суседним страницама а и b.

Рачунање обима путем графичког надовезивања дужи.